ODRŽANE DEBATE NA TEMU TOLERANCIJE NA ČASOVIMA VROZA

Povodom predstojećeg Međunarodnog dana tolerancije ove sedmice započeli smo sa realizovanjem planiranih aktivnosti i programskih sadržaja. Odjeljenja V, VIII i IX razreda imali su priliku da učestvuju u radionicama koje su imale za cilj promociju dijaloga, empatije i uzajamnog poštovanja.
🟢 Učenici V razreda kroz radionički rad naučili su kako da razviju svoje komunikacijske vještine kroz konkretne situacije, a da pri tome ne prekidaju druge sagovornike i upadaju im u riječ. Učenici su podijeljeni u dvije grupe. Grupa ZA trebala je da navede što više činjenica kojima će da dokažu da je postavljena tvrdnja tačna, a grupa PROTIV trebala je da sa što više činjenica uvjeri ostale da je postavljena tvrdnja netačna.
🔴 Učenici VIII razreda podijeljeni su u dvije grupe. Zamislili su da su u jednoj grupi vegeterijanci, a u drugoj protivnici vegeterijanstva, te su na dva različita načina diskutovali o tome. Prva diskusija vođena je bez tolerancije, uvažavanja, empatije i kulture dijaloga. U drugoj diskusiji vodili se se principima konstruktivnog dijaloga. Zaključak do kojeg su došli je da je drugi način diskusije prijatan, koristan i jedini način da se dođe do zajedničke riječi.
🟣 Učenici IX razreda vodili su debatu o svojim izborima i odlukama koje ponekad donose svjesno, a ponekad nesvjesno. Učenici su branili lični stav i argumentovano diskutovali uz toleranciju različitih mišljenja i poštovanje slobode govora.
Ovim realizovanim radionicama učenici su naučili da su tolerancija, empatija i poštovanje osnova mirnog i harmoničnog svijeta kojem svi zajedno treba da težimo.
Sljedeće sedmice nastavljamo sa realizacijom ostalih aktivnosti povodom Međunarodnog dana tolerancije.

Comments are Closed