REALIZOVANA RADIONICA NA TEMU NAŠE EMOCIJE

U četvrtak, 9. novembra 2023. godine u odjeljenju III1 na času vaspitnog rada u odjeljenskoj zajednici realizovana je radionica „Kako možemo kontrolisati negativnu emociju – bijes?“
Ova radionica realizovana je u okviru nastavne teme Naše emocije, a nalazi se i u programu rada Tima „Briga o djeci zajednička obaveza i odgovornost“. Cilj radionice bio je da učenici nauče šta se to dešava u našem tijelu kada smo ljuti, te koje su posljedice bijesa i kako ga možemo kontrolisati. Učenicima su dati i savjeti kako da se ponašaju i koje tehnike mogu da primjenjuju kada su ljuti, bijesni, u strahu i slično. Takođe, ovakav vid radioničkog rada znatno doprinosi da se utiče na spriječavanje vršnjačkog nasilja.

Comments are Closed