UČEŠĆE UČENIKA DEVETOG RAZREDA NA RADIONICAMA UNAPREĐENJA DIKCIJE I KULTURE GOVORA

Tokom ove sedmice jedna grupa naših učenika devetog razreda imala je priliku da se putem interaktivnih predavanja i praktičnih vježbi upozna sa značajem pravilne dikcije, kao i načinima unapređenja govora i njegovanja izražajnosti u usmenom  izlaganju. Takođe, učenici su učestvali  na dvodnevnim radionicama na temu kulture govora, tehnike izlagačke pismenosti, te verbalne i neverbalne komunikacije koje su održane u prostorijama Ekonomske škole u Doboju od strane Slobodana Roksandića, mastera komunikologa i Milana Bosiljčića, diplomiranog glumca.

Karavan kulture govora sprovodi se uz podršku Ministarstva kulture i informisanja Republike Srbije. Ministarstvo prosvjete i kulture Republike Srpske podržalo je realizaciju Karavana kulture govora i na teritoriji Republike Srpske.

 


Comments are Closed