Obilježili smo 160 godina od smrti Vuka Stefanovića Karadzića

Prethodne sedmice učenici su zajedno sa svojim nastavnicima i učiteljima osmislili i realizovali aktivnosti povodom obilježavanja 160 godina od smrti Vuka Stefanovića Karađića, reformatora jezika, lingviste, pisca i sakupljača narodnih umotvorina, čiji je značaj nemjerljiv u oblasti obrazovanja i kulture. Vuk nam je u nasljeđe ostavio jezik, pravopis, brojna djela, kao i mnoge narodne umotvorine i etnografske spise. Prigodnim predavanjima na časovima vaspitnog rada odjeljenjske zajednice, te izradom panoa, recitacijama, gledanjem edukativnog filma o Vuku, izradom Vukovog portreta kao i crtanjem i bojenjem slova azbuke učenici su imali priliku da saznaju nešto više o Vukovom životu i radu. Pored zanimljivosti iz njegove biografije, upoznali su se sa različitim sferama njegovog rada, a osobito sa Vukovom borbom za reformu jezika.

 


Comments are Closed