Archives

now browsing by author

 

VOLONTERI CRVENOG KRSTA ODRŽALI EDUKATIVNO PREDAVANJE UČENICIMA SEDMOG RAZREDA

Svjetski dan borbe protiv HIV/AIDS-a obilježava se 1. decembra svake godine sa ciljem da se različitim aktivnostima podigne svijest o pandemiji AIDS-a uzrokovanoj širenjem HIV infekcije. Tim povodom našu školu danas su posjetili volonteri Crvenog krsta koji su, u saradnji sa sekcijom u našoj školi Podmladak Crvenog krsta, održali edukativno predavanje za učenike sedmog razreda na času vaspitnog rada u odjeljenskoj zajednici. Učenici su upoznati o tome šta je zapravo HIV, a šta AIDS, koji su to simptomi, kao i načini prevencije i zaštite, te kako zajednica može pružiti podršku oboljelim, ali i kako može doprinijeti spriječavanju ove opake bolesti. Učenici su imali mogućnost da učestvuju u interaktivnom načinu predavanja i postavljaju pitanja.

 

NAŠI UČENICI UZELI UČEŠĆE U PRIPREMI PRIREDBE POVODOM NEDJELJE INKLUZIJE

Međunarodni dan osoba sa invaliditetom obilježava se širom svijeta u prvoj sedmici decembra sa ciljem poboljšanja kvaliteta života osoba sa invaliditetom. Inkluzija podrazumijeva pravo svakog djeteta da se obrazuje i bude dio nastavnog procesa. Tu se naročito obraća pažnja na djecu sa smetnjama u razvoju, djecu sa invaliditetom i djecu iz marginalizovanih grupa.
Svake godine druga osnovna škola je domaćin ove manifestacije, a ove godine je to bila JU OŠ “Sveti Sava” u Doboju. Danas je u prostorijama ove dobojske osnovne škole organizovana prigodna priredba na kojoj su učenici gradskih osnovnih škola ukazali na važnost inkluzije, ravnopravnosti i jednakih mogućnosti za svu djecu.
Učenici naše škole uključili su se u obilježavanju ove manifestacije i uzeli učešće u pripremi priredbe, te su za tu priliku pripremili recitacije, igrokaze, ples i literarne radove. Tačke za priredbu pripremali su učenici koji prate nastavu po redovnom programu i učenici koji pohađaju nastavu po inkluzivnom obrazovanju, te su zajedničkim radom pokazali koliko je važna solidarnosti, empatija, drugarstvo i međusobno uvažavanje i poštovanje.
Ovom prilikom pohvaljujemo sve naše učenike i nastavnike koji su na ovogodišnjoj manifestaciji povodom obilježavanja Nedjelje inkluzije predstavljali našu školu, a JU OŠ “Sveti Sava” zahvaljujemo se na gostoprimstvu i ugodnom druženju.

NA ČASU SAVJETA UČENIKA OBILJEŽENA NEDJELJA INKLUZIJE

Povodom obilježavanja Nedjelje inkluzije, a sa namjerom da se učenicima približi značenje i podigne svijest o inkluziji na času Savjeta učenika realizovana je radionica „Malo pozorište“. Cilj ovog radioničkog rada bio je razvijanje osjećaja solidarnosti, razumijevanja, empatije i spremnosti da se pomogne svakome kome je pomoć potrebna. Učenici su imali zadatak da odglume osobe koje imaju različite potrebe, mogućnosti i sposobnosti . Na taj način trebalo je da pokažu koji je to pogrešan, a koji ispravan oblik ponašanja u odnosu sa njima u svakodnevnim situacijama. Koordinator Savjeta učenika ukazala je na važnost pružanja naše pomoći osobama sa posebnim potrebama, te prihvatanja i uvažavanja njihovih potreba i različitosti. Diskutovali su o vrstama pomoći koje mogu pružiti svojim drugarima kojima je to potrebno, te su dobili zadatak da osmisle način na koji bi mogli pružiti svoju pomoć i podršku drugarima iz svog odjeljenja koji imaju određene poteškoće u razvoju. Takođe, dobili su zadatak da za sljedeći čas osmisle plakat na temu „Kada je pomoć neophodna?“.

Na kraju ovog radioničkog rada učenici su došli do zaključka da svi mi imamo iste potrebe samo je način na koji te potrebe zadovoljavamo drugačiji. Ovakav vid rada doveo je do razvijanja međusobne saradnje, uzajamne podrške i pomoći, ali i osjećaja pripadnosti grupi.

POSJETILI SMO GIMNASTIČKI KLUB “SPARTA” U DOBOJU

U toku prošle sedmice učenici produženog boravka posjetili su Gimnastički klub „Sparta“ u Doboju, gdje su imali priliku da sa trenerima ovog kluba nauče neka osnovna pravila iz gimnastike. Najprije su razgledali gimnastičku salu i upoznali se sa spravama, te koristima bavljenja gimnastikom u njihovom odrastanju, a zatim je uslijedio jedan zanimljivi i veseli trening za naše mališane. Oprobali su se u hodanju po gredi, pravljenju špage, zvijezde i drugim disciplinama u gimnastici. Učenici su stekli neke nove vještine, te nisu krili oduševljenje nakon odrađenog treninga, ali i zainteresovanost za  gimnastiku.

Koristimo priliku i da se zahvalimo Gimnastičkom klubu „Sparta“ u Doboju, kao i njihovom treneru, a našem nastavniku fizičkog i zdravstvenog vaspitanja Dejanu Pantiću na ugodnom druženju, a mi se veselimo ponovnom susretu nekom drugom prilikom.

 

REALIZOVAN RADIONIČKI RAD NA TEMU SUKOBLJAVANJA

Na času vaspitnog rada u odjeljenskoj zajednici za učenice IV2 i IV3 pripremljen je radionički rad, gdje su učenici kroz rad u grupama obradili temu sukobljavanje – „Kako se osjećamo kada se sukobljavamo?“.  Učenicima je omogućeno da nauče nešto više o uzrocima i posljedicama sukobljavanja , te  koji su to najbolji načini da se sukobi riješavaju. Sukobljavanje je sastavni dio svakodnevnog života s kojim djeca treba da se nauče nositi. Cilj ovog radioničkog rada bio je podsticanje učenika da razumiju i prihvataju svoja osjećanja i osjećanja drugih tokom sukobljavanja.

SARADNJA SA RODITELJEM NAŠE ŠKOLE

Juče smo realizovali još jednu zanimljivu i edukativnu saradnju sa roditeljem naše škole. U našem produženom boravku ugostili smo majku naših učenika, Anju Cvijanović. Ona je po zanimanju inženjer medicinske laboratorije. U razgovoru sa njom saznali smo šta znači to zanimanje i koje ona poslove obavlja na svom radnom mjestu. Kroz razgovor sa njom spoznali smo različite aspekte njenog posla, te na koji način ljudi sa ovim zanimanjem daju doprinos našoj zajednici. Takođe, ispričala nam je i neke zanimljivosti iz svog radnog okruženja. Ovim putem uvidjeli smo koliko nauka i istraživanje mogu biti zanimljivi, kao i koliko je važno marljivo učenje u školi, ali i učenje i predani rad tokom cijelog života.

 

JOŠ JEDNA USPJEŠNO REALIZOVANA SARADNJA SA RODITELJEM NAŠE ŠKOLE

I ove sedmice nastavili smo sa aktivnostima koje realizujemo u saradnji sa roditeljima naših učenika. Nakon što smo se upoznali sa zanimanjima cvjećara i apotekara, ove sedmice posjetili smo Službu za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju. Saznali smo koje to usluge pruža ova ustanova i koji se to poslovi u njoj obavljaju. Naš roditelj, Igor Mijić, predstavio je učenicima svoje zanimanje i upoznao je naše učenike sa prostorom u kojem se rade vježbe za pravilno držanje tijela. Takođe, imali su priliku i da vide koji se to aparati koriste u Službi za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju. Našim učenicima demonstrirane su i neke vježbe za pravilno držanje tijela, te je istaknuta i važnost bavljenja fizičkim aktivnostima.

Posjeta je bila edukativnog karaktera, te koristimo priliku da se zahvalimo roditelju naše škole, Igoru Mijiću, ali i ostalom ljubaznom osoblju Službe za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju na lijepom dočeku i korisnim informacijama i savjetima koje su nam prenijeli.

 

REALIZOVANA SARADNJA SA MEDICINSKOM ŠKOLOM U DOBOJU

Znanja nikada dosta, a naročito kada je u pitanju podizanje svijesti o važnosti brige za vlastito zdravlje, te spriječavanje bolesti i posljedica bolesti. Tim povodom smo u saradnji sa Medicinskom školom u Doboju organizovali jedno zanimljivo i edukativno predavanje. Naime, u srijedu, 22. novembra 2023. godine našu školu posjetili su učenici Medicinske škole koji pohađaju smjer farmaceutski tehničar. Zajedno sa svojom profesoricom pripremili su za naše učenike predavanje na temu „Antibiotici i njihova upotreba“. Razgovarano je o važnosti pravilne upotrebe antibiotika tokom liječenja, kao i nužnosti pravilne prehrane budući da je rezistencija na antibiotike postala globalan problem. Pored teorijskog dijela uslijedio je i dio u kojem su naši učenici dobili neke korisne savjete kako bi spriječili sve neželjene posljedice nekontrolisane upotrebe antibiotika.

Predavanje je obilježila ugodna atmosfera, te koristimo priliku da se zahvalimo učenicima Medicinske škole u Doboju, kao i njihovoj profesorici na uspješnoj saradnji i korisnim informacijama koje su nam prenijeli.

 

U NAŠOJ ŠKOLI OBILJEŽEN DAN TELEVIZIJE

Danas je u našoj školi obilježen Dan televizije i tim povodom medijska sekcija naše škole emitovala je svoju reportažu koja je urađena povodom obilježavanja Međunarodnog dana tolerancije. Generalna skupština UN je 1996. godine rezolucijom proglasila 21. novembar Danom televizije. Tog dana u sjedištu UN održan je prvi Svjetski televizijski forum na kojem su medijske ličnosti govorile o porastu uticaja televizije na moderno društvo i potrebi veće međusobne saradnje.

Obilježavanju Dana tolerancije prisustvovali su i novinari kojima su članovi naše medijske sekcije dali izjave o načinu svoga rada i promociji naših aktivnosti na YouTube kanalu naše škole koji je otvoren u martu ove godine. Naša prvobitna ideja i zamisao bila je da svi sadržaji na YouTube kanalu promovišu rad naše škole, te da budu edukativnog i zabavnog karaktera, kao i da se u rad YouTube kanala uključe ne samo nastavnici već i učenici. Ovo smo uspješno i ostvarili, a dokazi su mnogobrojni snimci na kanalu naše škole, kao i rad i trud naše medijske sekcije.

OBRADA ŠKOLSKE LEKTIRE NA KREATIVAN NAČIN

Školska lektira je specifičan oblik nastave u kojem učenici, pored sticanja čitalačkih navika i bogaćenja rječnika, imaju slobodu da pokažu i svoju kreativnost i maštovitost. Na prethodnim časovima učenici II2 čitali su i obrađivali lektiru „Pjesme za djecu“ Jovana Jovanovića Zmaja. Umjesto svima poznatog, klasičnog načina obrade pročitanog djela, učenici su zajedno sa svojom učiteljicom primijenili jedan zanimljiviji način usvajanja nastavnog sadržaja. Pjesmicu „Pera kod doktora“ izveli su na kreativan način i pokazali svoje glumačke vještine tako što su odglumili doktora Peru i njegovu sestru koja je dovela lutku na pregled. Učenici su izrazili zadovoljstvo što su promijenili svakodnevni način učenja, a ujedno se i odlično zabavili.