Ekološka sekcija

Ekološka sekcijaU našoj školi organizovan je rad ekološke sekcije u okviru viših i nižih razreda koja ima za cilj da se ekološkim obrazovanjem kod učenika izgradi bolji odnos prema prirodi i životnoj sredini. Ova sekcija radi na formiranju ekološke svijesti kod učenika, sticanju ekoloških znanja kao i na razvoju ljubavi prema živoj i neživoj prirodi.