Folklorno-ritmička sekcija

folklorna sekcijaU okviru vannastavnih aktivnosti u našoj školi djeluje folklorno-ritmička sekcija viših i nižih razreda. Cilj ove sekcije je razvijanje muzikalnosti i osjećaja za ritam kod učenika, razvijanje ljubavi prema muzici i plesu, razvijanje kreativnosti i osjećaj pripadnosti grupi, te uvođenje učenika u svijet tradicije i očuvanje kulturne baštine. Sekcija se održava jednom sedmično tokom školske godine, gdje učenici uče i vježbaju pokrete i koreografije različitih kola, ali i modernih plesova.