Kolektiv- misija i vizija

Naša misija i apsolutni imperativ je kvalitetno obrazovanje i pravilno vaspitanje naših učenika. Težeći ka tome, potpuno se posvećujemo svakom učeniku i gradimo mostove razumijevanja i povjerenja na relaciji škola-učenik-roditelj-društvena zajednica. Nastojaćemo da ti odnosi u budućnosti budu sve bolji i sve čvršći. Kreativni smo, posvećeni učenicima i dostupni za saradnju sa roditeljima. Kolektiv spremno prihvata nove ideje u cilju unapređivanja nastave i vannastavnih aktivnosti. Njegujemo znanje, humanost i solidarnost, drugarstvo, toleranciju, međusobno razumijevanje, uvažavanje, kao i sigurnost, dobre međuljudske odnose i pozitivnu energiju koja vlada unutar zidova naše škole.

Naša vizija je sljedeće:

– Želimo da primjenom novih nastavnih metoda i savremene informaciono-komunikacione tehnologije stručni kadar optimalno realizuje NPP, u cilju poboljšanja kvaliteta nastave i učenja, uvažavajući individualne sposobnosti učenika.
– Nastojimo kroz konstantne investicije (projekte, donacije, vlastita ulaganja) konstantno poboljšavati materijalno-tehničku osnovu nastave i oplemenjivati enterijer i eksterijer naše škole, kako bi ona bila podsticajno, prijatno i ugodno mjesto za rad i učenje.
– Težimo biti uspješni u svim segmentima rada i prezentovanjem svojih uspjeha graditi lijepu sliku škole, te postajati što atraktivniji za učenike i roditelje, kako bismo problem sa nepoštovanjem upisnih područja i osipanjem učenika ostavili u prošlosti.

Naš moto je Nauči se od mudrijeg – to je velika korist. I nauči drugog – to ti je velika zadužbina, što je citat velikog prosvetitelja Dositeja Obradovića, po kojem naša škola nosi ime.