O školi

NAZIV: JU OŠ “DOSITEJ OBRADOVIĆ” DOBOJ
ADRESA: HILANDARSKA 2, 74000 DOBOJ
MJESTO: DOBOJ
OPŠTINA: DOBOJ
BROJ POŠTE: 74000
E-mail ADRESA: os111@skolers.org
FAKS: 053/241-406
DIREKTOR ŠKOLE: Sanja Ilić 053/241-406
POMOĆNIK DIREKTORA: Milena Mitrović 053/236-714
SEKRETAR: Ivana Bijelić 053/241-406
RAČUNOVOĐA: Siniša Miličević 053/241-406
PEDAGOG: Gina Bjegojević 053/236-713
DEFEKTOLOG: Svjetlana Petrović 053/236-713
UKUPNO UČENIKA U ŠKOLI:                                                                               712
UKUPNO ODJELJENJA U ŠKOLI:                                                                               38
BROJ RADNIKA ŠKOLE
NASTAVNO OSOBLJE:                                                                                 52
VANNASTAVNO OSOBLJE:                                                                                 24
UKUPNO:                                                                                 77
BROJ KNJIŽNE GRAĐE U ŠKOLSKOJ BIBLIOTECI: 10798
BROJ NEKNJIŽNE GRAĐE U ŠKOLSKOJ BIBLIOTECI: 522
UKUPNO: 11320
BROJ OBJEKATA U KOJIMA SE IZVODI NASTAVA:
CENTRALNIH:            1
PODRUČNIH:            2