Produženi boravak

Svake školske godine naša škola organizuje usluge produženog boravka za učenike prve trijade. Produženi boravak organizuje se u moderno opremljenom prostoru, gdje učenici mogu kvalitetno da provode vrijeme, da se socijalizuju, razvijaju kreativnost, dodatne vještine i sl.

Sa učenicima rade voditelji produženog boravka, profesori razredne nastave posebno osposobljeni za ovaj oblik rada.

Radno vrijeme produženog boravka je od 07.00 do 17.00 časova.