Promocija škole

Cilj sekcije je promocija savremene, interaktivne nastave prilagođene potrebama i interesovanjima učenika i nastavnika. Sekcija prati razvoj škole koji se postiže kontinuiranim unapređenjem rada, te se promovišu javnosti realizovane aktivnosti u školi, kao i ostvareni rezultati i postignuća učenika i nastavnika. Učenici imaju priliku da učestvuju u organizaciji i pripremi kulturno-umjetničkih manifestacija, te da kroz medije promovišu svoj rad, trud i zalaganja.