Rukovodstvo

SANJA ILIĆ – direktor škole
MILENA MITROVIĆ – pomoćnik direktora
GINA BJEGOJEVIĆ – školski pedagog
IVANA BIJELIĆ – sekretar škole