Biblioteka

BibliotekaBiblioteka 2

Školska biblioteka Osnovne škole “Dositej Obradović” posjeduje fond koji broji preko deset hiljada jedinica. Fond je podijeljen na knjižni i neknjižni. Knjižni fond podrazumijeva uglavnom monografske publikacije prilagođene školskom uzrastu, a neknjižni fond većinom podrazumijeva audio-vizuelne zapise edukativnog karaktera.

Fond je takođe podijeljen na nastavnički i učenički. Nastavnicima je na raspolaganju stručna literatura iz različitih oblasti, a učenicima školska lektira, širok izbor neobavezne literature, časopisi, te školski udžbenici. Osim prikupljanja, stručne obrade i davanja građe na korištenje učenicima i nastavnicima, rad školske biblioteke podrazumijeva još niz aktivnosti vezanih za kulturni život škole.

Biblioteka 1Biblioteka 3Biblioteka 2