Fudbalska sekcija

fudbalFudbalska sekcija djeluje u smjeru unapređivanja fizičkog razvoja učenika kao i usvajanju pravila fer igre. Fudbalska sekcija je organizovana za učenike koji vole, znaju i žele da se dodatno bave fudbalom. Fizička aktivnost učenika školskog uzrasta veoma je važna za njihov psihofizički razvoj, ovakve aktivnosti učenici upražnjavaju upravo kroz sekciju fudbala. Cilj okupljanja je upoznavanje sa teoretskim dijelom fudbala (taktikom) kao i tehnikom.

Fudbalska sekcija