Likovna sekcija

likovna sekcijaLikovna sekcija pruža učenicima da formiraju pravilan pristup likovnoj umjetnosti, kao i poznavanje elemenata likovnog jezika, razvijanje multikulturalnih odnosa kroz likovno stvaralaštvo, razvijanje osjećanja za jednakost i toleranciju među nacijama, kulturama i religijama, unapređenje kulture življenja i kreativnog mišljenja, oplemenjivanje radnog prostora kao i njegovanje ukupnih ljudskih dostignuća radi sopstvene emancipacije i kulturnog uzdizanja.