Nenastavno osoblje

Administrativna služba:

SANJA ILIĆ – direktor škole

MILENA MITROVIĆ – pomoćnik direktora

SUZANA RUŽOJČIĆ – sekretar škole

SINIŠA MILIĆEVIĆ – računovođa

Stručni saradnici:

GINA BJEGOJEVIĆ – školski pedagog
SVJETLANA PETROVIĆ – školski defektolog
BRANKA VASIĆ – školski bibliotekar

Produženi boravak:

ŽIVANKA STANOJEVIĆ – voditelj produženog boravka
ANITA RADONJIĆ – voditelj produženog boravka
NATAŠA RADOJIČIĆ – voditelj produženog boravka

MILENA MITROVIĆ – voditelj produženog boravka

MIROSLAVKA DUJKOVIĆ – voditelj produženog boravka

RADINA VIDAKOVIĆ – voditelj produženog boravka
NIKOLA MIKELINI – voditelj produženog boravka

 

Pomoćno osoblje:

VOJIN ERCEG – domar
IRNES HUSKIĆ – ložač
SLAVICA BJELANOVIĆ – spremačica
NADA TOMIĆ – spremačica
SLOBODANKA GLIGORIĆ- spremačica

ŠEFIKA BOŽANOVIĆ – spremačica
MIRJANA ĐUKIĆ – spremačica
NEGICA ŽIGIĆ – spremačica
KATICA NEŠIĆ – spremačica

SLOBODANKA VASILJEVIĆ – spremačica

NEGICA ŽIGIĆ – spremaćica

BILJANA LUKIĆ – servirka

SAVICA TOMIĆ – kurir