Novinarska sekcija

novinarska sekcijaNovinarska sekcija naše škole ima za cilj razvijanje kreativnosti i maštovitosti kod učenika, ljubavi i interesovanja prema pisanoj riječi, kao i razvoj radnih navika, kulture pismenog izražavanja i istraživačkog duha. Sve ovo učenici ispoljavaju kroz pisanje raznih literarnih sastava na osnovu zadatih tema ili po slobodnom izboru kao i kroz izradu školskog časopisa.