Domaćinstvo

Domaćinstvo u našoj školi obuhvata upoznavanje učenika sa radnim i higijenskim navikama u svrhu osamostaljivanja učenika u domaćinstvu, a cilj je da se kroz različite aktivnosti podstakne kod učenika kreativnost, spretnost, snalažljivost, brzina i preciznost. U planu je realizacija zanimljivih aktivnosti kao što su: rad sa tijestom, serviranje stola, upotreba pribora za jelo i upotreba električnih aparata, te mala škola šivanja i pletenja.