Savjet roditelja

Savjet roditelja se u školi formira kao savjetodavno tijelo i čini ga po jedan predstavnik roditelja svakog razreda u školi, tako da Savjet roditelja naše škole čini 9 članova. Predsjednik Savjeta roditelja je gospodin Srđan Smiljanić. U skladu sa članom 135 i 136  Zakona o osnovnom obrazovanju i vaspitanju (SL.glasnik RS br. 74/08,71/09,104/11 i 33/14)

Savjet roditelja radi efikasnijeg rada iz svoje nadležnosti sarađuje sa stručnim i upravnim organima škole, Savjetom učenika, predstavnicima lokalnih organa vlasti, ustanovama i organizacijama koje se bave pitanjima mladih. Stoga zadaci Savjeta roditelja u skladu sa Zakonom o osnovnom obrazovanju i vaspitanju su:

  1. razmatranje uspjeha učenika u učenju i vladanju
  2. razmatranje namjene korišćenja sredstava ostvarenih učeničkim radom, proširenom djelatnošću škole i od donacija i sredstava roditelja
  3. razmatranje školskog kalendara
  4. razmatranje plana ekskurzija i izleta učenika na početku školske godine
  5. predstavljanje stavova roditelja učenika Školskom odboru
  6. podsticanje angažovanja roditelja u radu škole
  7. promovisanje interesa škole u lokalnoj zajednici itd.