Sekcija Atletika

atletikaSekcija atletike djeluje sa ciljem da:

– učenici upoznaju pravila atletike i da ih se pridržavaju
– stvaranje uslova za socijalno prilagođavanje učenika za kolektivni život i rad
– razvijanje osnovnih motoričkih aktivnosti
– razvijanje takmičarskog duha.
I ova sekcija organizovana je za učenike koji vole i žele dodatno da se bave atletikom.