Odbojkaška sekcija

Cilj sekcije je da pruži učenicima određenu relaksaciju, omogući druženje sa vršnjacima, napredovanje u tehnici igranja, kao i usavršavanje odbojkaških elemenata. Sekcija je koncipirana tako da se nakon početnog zagrijavanja izvježbaju određeni elementi i pokreti u odbojci, a zatim se prave dvije ekipe kako bi se elementi i pokreti u odbojci primijenili kroz igru. Na ovaj način učenici razvijaju takmičarski i timski duh.