Klub mladih germanista

Cilj sekcije je proširivanje znanja iz predmeta njemački jezik, te upoznavanje sa kulturom i običajima zemalja njemačkog govornog područja. Na zabavan i kreativan način učenici obogaćuju vokabular i usavršavaju svoja znanja iz oblasti gramatike. Na časovima sekcije obilježavaju se i važni datumi, praznici i izrađuju se plakati, panoi, letci i čestitke.