Muzička sekcija

muzikaU našoj školi organizovan je rad muzičke sekcije i to u dvije grupe: veliki hor (viši razred) i mali hor (niži razredi).
Članovi sekcije „Hor“ su učenici koji imaju talenat za muziku. Sekcija radi po godišnjem planu i programu koji je prilagođen uzrastu učenika i potrebama škole. Članovi hora učestvuju na školskim priredbama koje se izvode prilikom obilježavanja određenih datuma, kao što su: Svjetski dana tolerancije, Novogodišnja priredba , Dan žena – 8. mart i dr.