Učenici četvrtog razreda u posjeti Radio Dzungla i medijskoj sekciji naše škole

U okviru programa saradnje naše škole sa lokalnom zajednicom učenici četvrtog razreda su u pratnji svojih učitelja posjetili ove sedmice prostorije Radio Dzungla. Tu su se upoznali sa načinom na koji se radi u studiju, uređajima koji se koriste u radu, načinu montiranja i emitovanja radio-emisija, a čuli su i dosta zanimljivih informacija o poslovima i obavezama koje obavljaju radijski voditelji.
Nakon toga posjetli su čas medijske sekcije koja se održava u našoj školi. Članovi medijske sekcije pripremili su svojim mlađim drugarima zanimljivu prezentaciju putem koje su ih upoznali sa vrstama štampanih i elektronskih medija. Takođe, objasnili su im koji su to ciljevi medijske sekcije, te na koje načine pristupaju pravljenju fotografija i izradi video-snimaka koji se objavljuju na društvenim stranicima naše škole.
Učenici četvrtog razreda i njihovi učitelji zahvaljuju se Radio Dzungli, kao i članovima medijske sekcije u našoj školi na posjeti, ugodnom i korisnom druženju, ali i znanju koje su im prenijeli. Ovim posjetama učenici su proširili svoja znanja stečena na časovima prirode i društva izučavajući nastavne sadržaje koji se odnose na komunikaciju i medije.

Comments are Closed